De belangrijkste functionaliteiten

Via onderstaande knoppen bekijkt u de vijf belangrijkste elementen voor de toepassing van ICRA Systems in een herstructureringstraject. De software heeft een intuïtieve gebruikersinterface en wij bieden ondersteuning zodat u binnen zeer korte tijd zelfstandig met ICRA Systems leert werken. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u voor een live demonstratie van de applicatie.

Hoe werkt de ICRA Systems cloud applicatie?

 • Integratie van de boekhouding in de applicatie.
 • Schuldeisers portal inclusief due diligence room voor uniforme informatie voorziening. Elke individuele schuldeiser kan zijn vordering volgen, valideren, klassenindeling van schuld inzien en kan daardoor over het akkoord stemmen.
 • Communicatie met betrokkene vindt plaats met de applicatie waardoor op later moment dossiervorming makkelijk en volledig aan bijvoorbeeld de rechtbank is voor te leggen.
 • Inzicht in alle activa en uitlijningswaarden met daaraan gekoppelde zekerheden.
 • Schulden worden ingedeeld in klassen.
 • Applicatie maakt verschillende scenario’s en doorberekeningen van klassenindelingen.
 • Inzicht in liquidatiewaarde en waarde die kan worden behouden.
 • Automatische doorberekeningen gemaakt van de verschillende waardes en de gevolgen per waarde voor vermogens verschaffers.
 • Geïntegreerde stemming module die ook stemming verslag opmaakt voor de rechtbank.
 • Officiële documentatie (bijvoorbeeld verzoekschriften naar de rechtbank of term sheet voor nieuwe kapitaalstructuur) semiautomatisch opgesteld.
 • In applicatie kunt u het procesverloop met de daaraan gekoppelde documenten tot op de dag volgen.
 • Doorberekening van de debt analytics en rendement berekeningen van verschillende samenstellingen van kapitaalstructuren mogelijk.
WHOA Schulden overzicht

Schulden

Door gebruik te maken van de import functie kunt u de schuldeisers en de bijbehorende schulden inladen. U kunt schuldposities vervolgens eenvoudig handmatig invoegen of wijzigen en zekerheden op activa aan individuele schuldposities koppelen.

Klassenindeling

U kunt schuldeisers indelen in verschillende klassen. Via de impact analyse functie kunt u vergelijken welk effect de gekozen klassenindeling heeft op de recovery rate van iedere schuldeiser in een faillissementssituatie en bij een reorganisatie waarbij het akkoord tot stand komt. Daarbij is inzichtelijk belang iedere schuldeiser heeft per klasse zodat u een inschatting kunt maken van welke klassen akkoord zullen gaan en welke schuldeisers belangrijk zijn om in iedere akkoord een akkoord te bereiken.

WHOA Klassenindeling

Schuldeisersportal

Iedere schuldeisers of stakeholder kan zijn vordering volgen in het schuldeisersportaal. Schuldeisers kunnen hier hun vordering verifiëren, met de herstructureringsdeskundige, adviseur of curator communiceren over de omvang van hun vordering en hun zekerhedenpositie communiceren en zien in welke klasse hun vordering is ingedeeld.

Stemmodule en stemverslag

Adviseurs of herstructureringsdeskundigen kunnen een concept en een definitief schuldeisersakkoord via ICRA Systems voorleggen aan alle stakeholders. Zij kunnen in het schuldeisersportaal via de stemmodule eenvoudig hun stem uitbrengen. De documenten generator maakt met één druk op de knop het stemverslag op dat aan de rechtbank kan worden toegezonden.

Due diligence room

De onderneming en adviseurs kunnen alle documenten opslaan en ter beschikking stellen aan schuldeisers via het schuldeisersportaal. Hier kan alle informatie uniform aan de stakeholders ter beschikking worden gesteld en (indien nodig) per individuele stakeholder beschikbaar worden gesteld.

WHOA Kapitaalstructuur

Nieuwe kapitaalstructuur

Een akkoord moet er toe leiden dat going concern waarde binnen de onderneming behouden blijft. Bij een reorganisatieakkoord wordt een nieuwe kapitaalstructuur opgesteld. ICRA Systems maakt inzichtelijk hoe de waarde binnen de onderneming verdeeld wordt onder de gerechtigden. De invulling van de kapitaalstructuur kan met gebruik van verschillende kapitaalinstrumenten worden opgebouwd (bijvoorbeeld normale aandelen, cumulatief preferente aandelen en schuldinstrumenten). De economische en juridische voorwaarden van elk kapitaalinstrument kunnen op detailniveau worden ingevoerd in de Nieuwe Kapitaalstructuur sectie. Ook is het mogelijk om verschillende scenario’s voor kapitaalstructuren op te stellen en vervolgens aan de hand van de debt analytics tool en de rendementsoverzichten inzichtelijk te maken of de kapitaalstructuur houdbaar is voor de onderneming en of het akkoord voldoet aan de wettelijke vereisten.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan bij ICRA Systems?

Benieuwd wat ons
ICRA Systems
voor u kan betekenen?