Hoe werkt het?

Een

Portals en overzichten

Onderstaand zijn slechts vier elementen belicht van de WHOA WorkFlow System Cloud applicatie.

Mocht u een live demo wensen dan maken wij natuurlijk graag een afspraak met u.

WHOA Schulden overzicht

Schulden

Door middel van een import functie kunnen de schuldeisers met de daarbij behorende schulden worden ingeladen. Men kan ook schulden handmatig invoegen danwel wijzigen. Aan de schulden worden zekerheden gekoppeld die zijn gevestigd op activa. Aan de hand van de opgave van de uitwinningswaardes van de activa en de daaraan gekoppelde zekerheden kunnen schulden in klassen worden ingedeeld.

Klassenindeling

Er kunnen verschillende klassenindelingen worden ingevoerd en door middel van de impact analyse kan men zien welk effect een klassenindeling heeft op de recovery rate van de schuldeiser in een faillissementssituatie dan wel wanneer het akkoord tot stand komt. Daarnaast kan men zien welk belang elke schuldeiser heeft per klasse. Deze informatie is belangrijk om in te schatten welke klasse akkoord gaat en welke schuldeiser belangrijk is om het akkoord in de klasse te bereiken.

WHOA Klassenindeling

Schuldeisersportal

Elke belanghebbende kan zijn vordering volgen in de zogenoemde schuldeisersportal. Hierin kan hij zijn vordering verifiëren, wijzigingen over de omvang en zekerheden positie communiceren en zien in welke klasse zijn vordering is ingedeeld.

Stemmodule en stemverslag

Nadat alle belanghebbenden zijn ingedeeld in klassen zal iedere klasse zich moeten buigen over de stemming voor of tegen het voorgelegde uiteindelijke akkoord.

In onze portal kan via de stemmodule eenvoudig een stem worden uitgebracht. Via de documenten generator wordt een stemverslag voor de rechtbank opgemaakt.

Due diligence room

Via de schuldeisersportal kan men de due diligence room benaderen waarin de uniforme informatie voor elke belanghebbende is opgenomen.

WHOA Kapitaalstructuur

Nieuwe kapitaalstructuur

Het WHOA akkoord moet er toe leiden dat waarde behouden blijft en deze waarde wordt verdeeld onder de gerechtigde belanghebbenden. Als het een reorganisatie akkoord betreft dan zal een nieuwe kapitaalstructuur moeten worden opgesteld. De invulling van deze kapitaalstructuur kan door middel van verschillende kapitaalinstrumenten worden opgebouwd. Elk kapitaalinstrument van normale aandelen, cumulatief preferente aandelen tot een bancaire lening kent zowel economische als juridische voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op detail niveau worden ingevoerd in de Nieuwe Kapitaalstructuur sectie. Ook is het mogelijk om verschillende soorten kapitaalstructuren op te stellen en dan aan de hand van de debt analytics en de rendementsoverzichten zien of de kapitaalstructuur houdbaar is voor de onderneming en of het akkoord redelijk is.

Benieuwd wat ons
WHOA WorkFlow System
voor u kan betekenen?