De belangrijkste functionaliteiten

Een

Via onderstaande knoppen bekijkt u de vijf belangrijkste elementen voor de toepassing van WHOA WorkFlow Systems in een herstructureringstraject. De software heeft een intuïtieve gebruikersinterface en wij bieden ondersteuning zodat u binnen zeer korte tijd zelfstandig met WHOA WorkFlow Systems leert werken. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u voor een live demonstratie van de applicatie.

WHOA Schulden overzicht

Schulden

Door gebruik te maken van de import functie kunt u de schuldeisers en de bijbehorende schulden inladen. U kunt schuldposities vervolgens eenvoudig handmatig invoegen of wijzigen en zekerheden op activa aan individuele schuldposities koppelen.

Klassenindeling

U kunt schuldeisers indelen in verschillende klassen. Via de impact analyse functie kunt u vergelijken welk effect de gekozen klassenindeling heeft op de recovery rate van iedere schuldeiser in een faillissementssituatie en bij een reorganisatie waarbij het akkoord tot stand komt. Daarbij is inzichtelijk belang iedere schuldeiser heeft per klasse zodat u een inschatting kunt maken van welke klassen akkoord zullen gaan en welke schuldeisers belangrijk zijn om in iedere akkoord een akkoord te bereiken.

WHOA Klassenindeling

Schuldeisersportal

Iedere schuldeisers of stakeholder kan zijn vordering volgen in het schuldeisersportaal. Schuldeisers kunnen hier hun vordering verifiëren, met de herstructureringsdeskundige, adviseur of curator communiceren over de omvang van hun vordering en hun zekerhedenpositie communiceren en zien in welke klasse hun vordering is ingedeeld.

Stemmodule en stemverslag

Adviseurs of herstructureringsdeskundigen kunnen een concept en een definitief schuldeisersakkoord via WHOA WorkFlow Systems voorleggen aan alle stakeholders. Zij kunnen in het schuldeisersportaal via de stemmodule eenvoudig hun stem uitbrengen. De documenten generator maakt met één druk op de knop het stemverslag op dat aan de rechtbank kan worden toegezonden.

Due diligence room

De onderneming en adviseurs kunnen alle documenten opslaan en ter beschikking stellen aan schuldeisers via het schuldeisersportaal. Hier kan alle informatie uniform aan de stakeholders ter beschikking worden gesteld en (indien nodig) per individuele stakeholder beschikbaar worden gesteld.

WHOA Kapitaalstructuur

Nieuwe kapitaalstructuur

Het WHOA akkoord moet er toe leiden dat going concern waarde binnen de onderneming behouden blijft. Bij een reorganisatieakkoord wordt een nieuwe kapitaalstructuur opgesteld. WHOA WorkFlow Systems maakt inzichtelijk hoe de waarde binnen de onderneming verdeeld wordt onder de gerechtigden. De invulling van de kapitaalstructuur kan met gebruik van verschillende kapitaalinstrumenten worden opgebouwd (bijvoorbeeld normale aandelen, cumulatief preferente aandelen en schuldinstrumenten). De economische en juridische voorwaarden van elk kapitaalinstrument kunnen op detailniveau worden ingevoerd in de Nieuwe Kapitaalstructuur sectie. Ook is het mogelijk om verschillende scenario’s voor kapitaalstructuren op te stellen en vervolgens aan de hand van de debt analytics tool en de rendementsoverzichten inzichtelijk te maken of de kapitaalstructuur houdbaar is voor de onderneming en of het akkoord voldoet aan de wettelijke vereisten.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan bij WHOA Systems?

Benieuwd wat ons
WHOA WorkFlow System
voor u kan betekenen?