WHOA WorkFlow Systems International Cloud Restructering Application

Ondersteuning van herstructureringen met een krachtige, efficiënte tool.

WHOA Systems is een geautomatiseerd systeem om WHOA-trajecten, onderhandse/minnelijke schuldeisersakkoorden, liquidatieakkoorden, surséance akkoorden en faillissementsafwikkelingen efficiënt uit te voeren. Klanten ervaren onze software als betrouwbaar, (kosten)efficiënt, doelmatig en met een eenvoudige leercurve voor nieuwe gebruikers.

Hoe WHOA WorkFlow Systems adviseurs en ondernemingen kan helpen

Bij het voorbereiden en uitvoeren van herstructureringen besteden adviseurs, advocaten, curatoren en ondernemingen noodgedwongen vaak veel tijd aan routinewerkzaamheden. Communicatie met stakeholders speelt hierin een cruciale rol en kost veel tijd. Dit leidt voor ondernemingen in (naderende) insolventie tot onnodig hoge kosten. Adviseurs besteden vaak veel tijd aan routinewerkzaamheden terwijl zij deze tijd in het belang van hun cliënt liever besteden aan hoogwaardig advieswerk.

Met behulp van WHOA WorkFlow Systems kunnen adviseurs en ondernemingen de standaardwerkzaamheden in een herstructureringstraject automatiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorlopen van alle wettelijke stappen voor het bereiken van een schuldeisersakkoord via de  WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), zoals: 

 • Het informeren van schuldeisers over het WHOA-traject
 • Het valideren van vorderingen
 • Het maken van een klassenindeling
 • Het versturen van standaardbrieven naar verschillende klassen schuldeisers
 • Het ter stemming voorleggen van een concept akkoord aan schuldeisers
 • Het opstellen van een stemverslag voor de rechtbank
 • Het vormen van een dossier conform de wettelijke eisen

Door de structuur van WHOA WorkFlow Systems is het voor zowel adviseurs als de onderneming overzichtelijk wanneer welke stap genomen moet worden, wat de (wettelijke) tijdslijnen per stap zijn en dat er geen stappen worden overgeslagen.

Vanwege het belang van een solide uitvoering van herstructureringstrajecten voor de Nederlandse economie is de WHOA WorkFlow Systems applicatie ontwikkeld in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor wie is WHOA WorkFlow Systems ontwikkeld?

WHOA WorkFlow Systems is ontwikkeld voor adviseurs die zich bezighouden met herstructureringstrajecten, waaronder insolventie advocaten, accountants, fiscalisten, bedrijfseconomisch adviseurs en brancheverenigingen met een adviestak.

Door administratieve handelingen en routinetaken te automatiseren kunnen zij meer tijd besteden aan essentiële inhoudelijke advisering en hoogwaardig advieswerk voor hun cliënten. Voor ondernemingen in (dreigende) insolventie levert dit in deze cruciale fase belangrijke kostenvoordelen op.

Ondernemingen en adviseurs kunnen de gehele WHOA WorkFlow Systems omgeving aanpassen aan de huisstijl van hun onderneming of kantoor, inclusief kleuren en logo’s. De gehele applicatie is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zodat ook internationale crediteuren en stakeholders kunnen worden geïnformeerd.

WHOA WorkFlow Systems – vergaande automatisering van herstructureringstrajecten

Hoe werkt de WHOA WorkFlow Systems cloud applicatie?

 • Integratie van de boekhouding in de applicatie.
 • Schuldeisers portal inclusief due diligence room voor uniforme informatie voorziening. Elke individuele schuldeiser kan zijn vordering volgen, valideren, klassenindeling van schuld inzien en kan daardoor over het akkoord stemmen.
 • Communicatie met betrokkene vindt plaats met de applicatie waardoor op later moment dossiervorming makkelijk en volledig aan de rechtbank is voor te leggen.
 • Inzicht in alle activa en uitlijningswaarden met daaraan gekoppelde zekerheden.
 • Schulden worden ingedeeld in klassen.
 • Applicatie maakt verschillende scenario’s en doorberekeningen van klassenindelingen.
 • Inzicht in liquidatiewaarde en waarde die kan worden behouden.
 • Automatische doorberekeningen gemaakt van de verschillende waardes en de gevolgen per waarde voor vermogens verschaffers.
 • Geïntegreerde stemming module die ook stemming verslag opmaakt voor de rechtbank.
 • Officiële documentatie (bijvoorbeeld verzoekschriften naar de rechtbank of term sheet voor nieuwe kapitaalstructuur) semiautomatisch opgesteld.
 • In applicatie kunt u het procesverloop met de daaraan gekoppelde documenten tot op de dag volgen.
 • Doorberekening van de debt analytics en rendement berekeningen van verschillende samenstellingen van kapitaalstructuren mogelijk.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende inkijk in WHOA WorkFlow Systems