WHOA WorkFlow System

Het gehele WHOA proces geautomatiseerd met een krachtige, efficiënte tool

Wij bieden een geautomatiseerd systeem om een WHOA-traject efficiënt uit te voeren. Betrouwbaar, efficiënt, doelmatig en fantastisch gebruikersgemak.

Wat is het?

WHOA WorkFlow System is een cloud applicatie waarmee u WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) trajecten grotendeels geautomatiseerd kunt uitvoeren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari jl. in werking getreden en maakt het mogelijk voor ondernemingen om hun schulden buiten faillissement te saneren danwel hun activiteiten te beëindigen. De WHOA WorkFlow System cloud applicatie is in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand gekomen.

Het proces rondom de totstandkoming van de WHOA-akkoorden binnen de cloud applicatie doorloopt alle wettelijke stappen voor het bereiken van het akkoord. Zo is het overzichtelijk wanneer welke stap moet worden genomen, wat de (wettelijke) tijdslijnen zijn per stap en weet u zeker dat u geen elementen mist.  

Alle fases van deze zogenoemde WHOA trajecten zijn geïntegreerd in de WHOA WorkFlow System cloud applicatie en worden grotendeels geautomatiseerd aangeboden, van het informeren van de belanghebbenden (schuldeisers en aandeelhouders) tot het stemmen per klasse.

Voor wie?

Onder andere insolventieadvocaten, accountants, fiscalisten, bedrijfseconomisch adviseurs en brancheverenigingen zijn de partijen die de cloud applicatie in kunnen zetten in hun dagelijkse adviespraktijk. Zij kunnen door gebruikmaking van de applicatie meer tijd aan hun cliënt besteden en minder aan het (administratieve) proces.

Door een speciale functie binnen het WHOA WorkFlow System is de gehele omgeving in de applicatie aan te passen aan de eigen huisstijl, inclusief kleur en logo’s. De gehele applicatie is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

WHOA WorkFlow System – vergaande automatisering van de WHOA-procedure

Hoe werkt de WHOA WorkFlow System cloud applicatie?

 • Integratie van de boekhouding in de applicatie.
 • Schuldeisersportal inclusief due diligence room voor uniforme informatievoorziening. Elke individuele schuldeiser kan zijn vordering volgen, valideren, klassenindeling van schuld inzien en kan over het akkoord stemmen.
 • Communicatie met belanghebbenden vindt plaats met de applicatie waardoor op later moment dossiervorming makkelijk en volledig aan de rechtbank is voor te leggen.
 • Inzicht in alle activa en uitwinningswaardes met daaraan gekoppelde zekerheden.
 • Schulden worden ingedeeld in klassen.
 • Applicatie maakt verschillende scenario’s en doorberekeningen van klassenindelingen.
 • Inzicht in liquidatiewaarde en waarde die kan worden behouden.
 • Automatische doorberekeningen gegenereerd van de verschillende waardes en de gevolgen per waarde voor vermogensverschaffers.
 • Geïntegreerde stemmingsmodule die tevens stemmingsverslag opmaakt voor de rechtbank.
 • Officiële documentatie (bijvoorbeeld verzoekschriften naar de rechtbank of term sheet voor nieuwe kapitaalstructuur) semi automatisch opgesteld.
 • In applicatie kunt u het procesverloop met de daaraan gekoppelde documenten tot op de dag volgen.
 • Doorberekening van de debt analytics en rendementsberekeningen van verschillende samenstellingen van kapitaalstructuren mogelijk.

Alhoewel wij als geen ander begrijpen dat elke onderneming en elke situatie uniek is, hebben wij getracht de benodigde WHOA rapportages zoveel mogelijk te automatiseren waardoor juist nu ondernemingen doelmatig kunnen worden bijstaan

WHOA
Liquidatie
Akkoord

Vanaf EUR 1.500

 • Intake
 • Toegang portal
 • Impact berekeningen
 • Klassenindeling
 • Due Diligence Room
 • Documenten generator
 • Opstellen verzoek tot homologatie bij rechtbank

Begeleiding van de gehele procedure, van informeren stakeholders tot en met opstellen verzoek tot homologatie bij de rechtbank. Exclusief advocaatkosten.

WHOA Reorganisatie
Akkoord

Vanaf EUR 1.500

 • Intake
 • Toegang portal
 • Impact berekeningen
 • Klassenindeling
 • Due Diligence Room
 • Debt Analytics en IRR
 • Term Sheet
 • Documenten generator
 • Opstellen verzoek tot homologatie bij rechtbank

Begeleiding van de gehele procedure, van informeren stakeholders tot en met opstellen verzoek tot homologatie bij de rechtbank. Exclusief advocaatkosten.

Benieuwd wat ons
WHOA WorkFlow System
voor u kan betekenen?